Walkexercise - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne

Szkolenie

Dwa tygodnie przed szkoleniem należy
przelać 20% kwoty za szkolenie
na konto Bankowe BGŻ

Nr.: 93 2030 0045 1110 0000 0148 3210
Tytu
ł: Szkolenie Walkexercise
Imie Nazwisko
Przelew s
łuży do potwierdzenia obecności na szkoleniu
Dokumęty Potrzebne to:
2 zdjęcia
Kopia aktualnego dokum
ętu tożsamości

Teoria:
- Przedmowa
- Budowa cia
ła
- System oddychania i kra
żenia
- Mechanika ruchu
- Uszkodzenia i urazy
- Dieta i odrzywianie si
ę
- Sportowcy
- Pierwsza Pomoc
- Egzamin

Praktyka:
- Prez
ęntacja sprzetu
- Przygotowania do atletyzmu
- Struktura Lekcji
- Muzyka
- Instruktor
- Technika wykonywania
ćwiczeń
- Egzamin


Szkolenie odbedzie się dnia: 17/18 Listopada (do uzgodnienia)
Mi
ejscowość: Stalowa Wola
Godzina:
Sobota  i Niedziela
Od 9:00 do 17:00

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego